Biuro Rachunkowe Romana Lęcicka

oferta

Oferta nasza ma za zadanie umożliwienie i ułatwienie rozpoczęcia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej Klienta. Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, prawną oraz doradztwo podatkowe. Dzięki temu nasz Klient może skoncentrować się na rozwijaniu firmy, mogąc powierzyć nam wszystkie "papierkowe" sprawy związane z działalnością.

W skład naszej oferty wchodzą:
KSIĘGOWOŚĆ:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

KADRY:

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • obsługa kadrowa

DORADZTWO:

 • porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS-owskich
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT - 28,36,37)
 • konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy - czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
 • opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,
 • organizacja obiegu dokumentów,
 • sporządzanie raportów finansowych,
 • kontrola rozrachunków.

Cały czas podnosimy jakość świadczonych usług przez rozszerzanie swojej oferty. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń Klientów przed US i ZUS.